06-05-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ
3 2 4 0 0 0 0 0 0 9

CPH Cup 3

Gruppe B1. plads (guld)  Isam Chahid
Gruppe B1. plads (guld)  Sofia Berthou
Gruppe B2. plads (sølv)  Victor Ischenko
Gruppe B3. plads (bronze)  Bertram Funder
Gruppe B3. plads (bronze)  Frida Hansen
Gruppe B3. plads (bronze)  Sarah Berg
Gruppe C1. plads (guld)  August Grue Ladefoged
Gruppe C2. plads (sølv)  Storm Veje
Gruppe C3. plads (bronze)  Dimitri Svane