11-03-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ
3 3 5 0 0 0 0 0 0 11

CPH Cup 2

Gruppe A1. plads (guld)  Sofia Berthou
Gruppe A2. plads (sølv)  Alexander Lindbjerg
Gruppe B1. plads (guld)  Sarah Berg
Gruppe B1. plads (guld)  Victor Ischenko
Gruppe B3. plads (bronze)  Eik Lou Pedersen
Gruppe C2. plads (sølv)  Storm Veje
Gruppe C2. plads (sølv)  William Asmussen
Gruppe C3. plads (bronze)  Asbjørn Vesterby
Gruppe C3. plads (bronze)  August Grue Ladefoged
Gruppe C3. plads (bronze)  Dimitri Svane
Gruppe C3. plads (bronze)  Johannes Marx Øxenberg