28-01-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ
1 4 6 0 0 0 0 0 0 11

CPH CUP 1

Gruppe A1. plads (guld)  Sofia Berthou
Gruppe A3. plads (bronze)  Malik Chahid
Gruppe B2. plads (sølv)  Eik Lou Pedersen
Gruppe B2. plads (sølv)  Frederik Alexander Graven Bilde
Gruppe B3. plads (bronze)  Isam Chahid
Gruppe B3. plads (bronze)  Victor Ischenko
Gruppe C2. plads (sølv)  Freja Elbrus-Mølgaard
Gruppe C2. plads (sølv)  Johannes Marx Øxenberg
Gruppe C3. plads (bronze)  Asbjørn Vesterby
Gruppe C3. plads (bronze)  August Grue Ladefoged
Gruppe C3. plads (bronze)  Dimitri Svane