08-08-2020

Nyhedsbrev

August 2020

Kære alle medlemmer og pårørende

Velkommen tilbage til så vel gamle som nye medlemmer.
Vi glæder os til igen at kunne starte op og dyrke judo igen, mandag den 10. august, efter at vi siden marts har været igennem en meget speciel tid.
Vi har forsøgt at få det bedste ud af den træning, som vi har kunnet tilbyde ud for de gældende regler.
Vi er glade for at så mange har mødt op for at træne og pårørende har påtaget sig opgaven at hjælpe med den efterfølgende Corona rengøring.
Nu starter vi helt op den 10. august, men der vil fortsat skulle tørres af og afsprittes efter hver træning. Derfor bliver vi nødt til at stoppe ca. 15 min. før ved de træninger, hvor der kommer et andet hold lige efter.
Ligeledes beder vi alle om ikke at komme før 5 minutter før træningen, og vente nedenunder indtil holdet før er færdig. Vi følger de regler, som er udskrevet af Sundhedsstyrelsen, DIF og Dansk Judo Union.
Læs mere i vedh. dokument


Dokument: nyhedsbrev august 2020.pdf
Klik for at vise billedet (/cm2/albums/userpics/Newsreadallaboutit[1].jpg) i oprindelig størrelse.