19-06-2020

Obs: minihold og børnehold

Træningen for minihold og børnehold i dag er aflyst pga for få tilmeldte.