23-03-2020

Generalforsamling

er udsat indtil videre

 

Dagsordenen er som følger:
Kontrol af stemmeberettigede
Valg af stemmetællere

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Formandens beretning og godkendelse af denne
 4. Kassererens beretning, herunder regnskabsaflæggelse og budget
 5. Godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretning fra udvalg
 7. Behandling af forslag
 8. Fastlæggelse af kontingent
 9. Vagt til bestyrelsen. Der skal vælges en ny sekretær da Disa ikke ønsker at fortsætte. Jannie Dobel modtager valg. Formanden er på valg, modtager genvalg. De to menige medlemmer er på valg. Lasse Lindbjerg modtager genvalg, Karsten Jørgensen modtager ikke genvalg.
 10. Valg af suppleanter. Begge er på genvalg. Jakob Pedersen modtager genvalg, Elias Kristjansson modtager genvalg.
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Eventuelt

  Alle medlemmer er velkomne
  Har jeg stemmeret ? Ja, hvis du har været aktiv medlem i 6 sammenhængende måneder på til generalforsamlingen, og hvis du har betalt dit kontingent.

Juniormedlemmer, der opfylder samme krav, giver en stemme. Trænerne og betyrelsesmedlemmerne har stemmeret, uanset alder og aktivitet. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde. 

Hvis du har et eller flere forslag til generalforsamlingens dagsorden skal du, senest 7 dage før generalforsamlingen sende dem til judoklubbenmitani@hotmail.com

På gensyn forhåbentlig  i klubbens lokaler. Vi håber at se mange af Jer.

Bestyrelsen

 

Klik for at vise billedet (/cm2/albums/userpics/generalforsamling1.png) i oprindelig størrelse.