20-03-2018

Generalforsamling

Mitani

 

Tirsdag den 20.marts kl. 17.30 i Mitanis lokaler
 

Dagsordenen er som følger:

1. Kontrol af stemmeberettigede
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent
4. Godkendelse af dagsordenen
5. Formandens beretning og godkendelse af denne
6. Kassererens beretning, herunder regnskabsaflæggelse og orientering om budget
7. Godkendelse af regnskab og budget
8. Beretning fra udvalg
9. Behandling af forslag
10.Fastsættelse af kontingent
11. Valg til bestyrelsen: Formand Karen Berg er på valg og modtager genvalg. De menige medlemmer Karsten Jørgensen og Michele Halkjær er på valg og begge modtager genvalg. Posten som sekretær er vakant og der skal vælges en sekretær på generalforsamlingen.
12. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2. Jakob Pedersen modtager genvalg.
13. Behandling af indkomne forslag
14. Eventuelt

Alle medlemmer er velkommen

Har jeg stemmeret? Ja, hvis du har været aktiv medlem i seks sammenhængende måneder op til generalforsamlingen og hvis du har betalt dit kontingent. Juniormedlemmer, der opfylder samme krav, giver deres forældre én stemme. Trænerne og bestyrelsesmedlemmer har stemmeret, uanset alder og aktivitet. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde

Hvis du et eller flere forslag til Generalforsamlingens dagsorden skal du senest 7 dage før Generalforsamlingen sende dem til judoklubbenmitani@hotmail.com.
På gensyn den 20.marts og vi håber at se mange af Jer.

Bestyrelsen

 


Klik for at vise billedet (/cm2/albums/userpics/GF.jpg) i oprindelig størrelse.

 Tilmelding: Fristen er overskredet (20-03-2018)